Yazı Gönder

  • Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ve telif hakkı ihlali içermemesi gerekmektedir. Yazıların, intihal programları üzerinden özgünlükleri incelenecektir.
  • Yazı içerisindeki eser adları ve yabancı dildeki kelimeler, italik yazılmalıdır.
  • Düşünce ve inceleme yazısı türünde gönderilen yazıların düşünsel bir temeli olması beklenir. Bu çerçevede klasik müziğin gerektirdiği bir üslubun benimsenmesi ve kaynakça kullanımı gerekmektedir.
  • Gönderilen yazılar en az yaklaşık 700, en fazla yaklaşık 6000 kelimeden oluşmalıdır.
  • Yayımlanması için gönderilen yazılar, öncelikle biçimsel yönden ve temaya uygunluk bakımından editörler tarafından değerlendirilir ve uygun görülürse yayınlanır; gerekirse düzenlenir.
  • Kabul edilen yazılar için editörler, gerekli gördüğü yerlerde biçimsel veya içeriksel düzenleme önerilerinde bulunabilir. Bu düzenleme önerileri yazara sunulacak ve onayladığı takdirde yazı yayımlanacaktır.

Chicago Dipnot – Kaynakça Sistemi 17. Edisyon’a Göre Atıf ve kaynakça örnekleri

Tek Yazarlı Kitap

İlk Dipnotta: Ali Engin Oba, Diplomasi ve Tarih: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Diplomasi Tarihi Araştırmaları (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2021), 46.

Tekrarı Halinde: Oba, Diplomasi ve Tarih, 34.

Kaynakçada: Oba, Ali Engin. Diplomasi ve Tarih: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Diplomasi Tarihi Araştırmaları. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2021.

Birden Fazla Yazarlı Kitap

İlk Dipnotta: Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe, Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru, çev. Ahmet Kardam (İstanbul: İletişim Yayınları, 2017), 16.

Tekrarı Halinde: Laclau ve Mouffe, Hegemonya ve Sosyalist Strateji, 27.

Kaynakçada: Laclau, Ernesto ve Chantal Mouffe. Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru. Çeviren: Ahmet Kardam. İstanbul: İletişim Yayınları, 2017.

Çeviri Kitap

İlk Dipnotta: Carl Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, çev. A. Emre Zeybekoğlu (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2014), 56.

Tekrarı Halinde: Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, 76.

Kaynakçada: Schmitt, Carl. Parlamenter Demokrasinin Krizi. Çeviren: A. Emre Zeybekoğlu. Ankara: Dost Kitabevi, 2014.

Kitap Bölümleri

İlk Dipnotta: Tacettin Ertuğrul, “Hobbes’ta Egemenlik Protezi: Kurtların Gecesi, Makine ve Canavar” Çağımız ve Thomas Hobbes içinde, ed. M. Ertan Kardeş (İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları, 2022), 188.

Tekrarı Halinde: Ertuğrul, “Hobbes’ta Egemenlik Protezi”, 192.

Kaynakçada: Ertuğrul, Tacettin. “Hobbes’ta Egemenlik Protezi: Kurtların Gecesi, Makine ve Canavar”. Çağımız ve Thomas Hobbes içinde, Editör: M. Ertan Kardeş, 183-224. İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları, 2022.

Makale

İlk Dipnotta: Egemen Yılgür, “ Nişantaşı Teneke Mahallesi: Mekansal Dönüşümün Algısal ve Sosyolojik Arka Planı”, MSGSÜ Sosyal Bilimler 8 (2013): 37.

Tekrarı Halinde: Yılgür, “Nişantaşı Teneke Mahallesi”, 39.

Kaynakçada: Yılgür, Egemen.“ Nişantaşı Teneke Mahallesi: Mekansal Dönüşümün Algısal ve Sosyolojik Arka Planı”, MSGSÜ Sosyal Bilimler 8, (2013): 31-47.

Gazete Yazısı

İlk Dipnotta: Onur Öymen, “İngiltere’nin Tarihle Sınavı”, Cumhuriyet, 09 Aralık, 2021, https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/ingilterenin-tarihle-sinavi%C2%A0-onur-oymen-1891196 .

Tekrarı Halinde: Öymen, “İngiltere”.

Kaynakçada: Öymen, Onur. “İngiltere’nin Tarihle Sınavı”. Cumhuriyet, 09 Aralık, 2021. https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/ingilterenin-tarihle-sinavi%C2%A0-onur-oymen-1891196 .

Tez

İlk Dipnotta: Oğuz Haşlakoğlu, “Techne in Plato’s Thought” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1999), 58.

Tekrarı Halinde: Haşlakoğlu, “Techne in Plato’s Thought”, 67-68.

Kaynakçada: Haşlakoğlu, Oğuz. “Techne in Plato’s Thought”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1999.

İnternet Sitesi

İlk Dipnotta: “Atatürk’e Göre Atatürk”, Atam, erişim 07 Şubat, 2022. https://www.atam.gov.tr/duyurular/ataturke-gore-ataturk .

Tekrarı Halinde: “Atatürk’e Göre Atatürk”.

Kaynakçada: Atam. “Atatürk’e Göre Atatürk”. Erişim 07 Şubat, 2022. https://www.atam.gov.tr/duyurular/ataturke-gore-ataturk .

(Visited 92 times, 1 visits today)

Yorumlar kapatıldı.